Dokładność w modlitwie

Pewien młody kaznodzieja przyszedł do znanego wybitnego głosiciela słowa Bożego Spurgeona (czyt.: Sperdżena) i w rozmowie z nim skarżył się, że przez swoje kazania tak mało dusz przyprowadził do Chrystusa. - Ale chyba nie oczekiwał pan - powiedział Spurgeon - aby w czasie każdego, wygłoszonego przez pana kazania, ktoś się nawrócił do Jezusa Chrystusa. Czy oczekiwał pan tego?
- Nie, nie zawsze! - powiedział młody człowiek.
- Otóż to właśnie - powiedział Spurgeon - dlatego też doznał pan niepowodzenia!

 

Powinniśmy nie tylko „starać się uczynić coś wielkiego dla Boga" i "oczekiwać czegoś wielkiego od Niego", lecz musimy być dokładni w naszych prośbach. Większość naszych modlitw nosi ogólny charakter i nawet nie wiemy, czy Pan Bóg odpowiedział na nasze modlitwy, czy też nie. Dr Mac Clar powiada o pewnej kobiecie, która mieszkała w Springfield, Jllinois, i która przez 17 lat była obłożnie chora, prawie beznadziejnie. W ciągu wielu lat modliła się do Boga, prosząc głównie o zbawienie dusz. Razu pewnego poprosiła o podanie jej pióra i papieru, po czym wypisała imiona i nazwiska 57 znajomych osób. Codziennie po trzy razy modliła się imiennie o wszystkie te dusze. Napisała do nich listy, zawiadamiając ich o tym, że interesuje się ich zbawieniem, a poza tym napisała do swoich przyjaciół wierzących, do których osoby te miały zaufanie, prosząc ich, aby porozmawiali z nimi i starali się przekonać ich o potrzebie pokutowania i oddania się Bogu. W jej pokornej i żywej świadomości w zależności od Boga ona w ten sposób prosiła za tymi, którzy jeszcze nie nawrócili się do żywego Boga. I przyszedł czas, kiedy każda z tych 57 osób zaświadczyła o cudownym Panu, jako o swoim osobistym Zbawicielu.

Wkrótce po wojnie domowej w Ameryce, kaznodzieja D. L. Moody prowadził zebrania w jednym z południowych miast. Razu pewnego w nocy przyszedł do niego pewien człowiek, płacząc i drżąc cały. Moody potem opowiadał tak: „Myślałem, że może coś z tego, co powiedziałem na zebraniu, tak poruszyło tego człowieka i pytałem go: „Przyjacielu drogi! co pana tak poruszyło?" W odpowiedzi na to wsunął rękę do kieszeni i wyjął list, cały poplamiony od łez. „Ubiegłej nocy otrzymałem ten list od mojej siostry. Pisze mi, że każdej nocy na kolanach modli się do Boga za mnie. Myślę, że ja jestem najgorszym człowiekiem... Czuję się dziś strasznie nieszczęśliwym!" Siostra ta była oddalona o 600 mil od niego, a jednak postawiła brata swojego na kolana przed Bogiem. To była odpowiedź na jej gorliwą modlitwę wiary. To był ciężki wypadek, ale Bóg wysłuchał i odpowiedział na modlitwę tej bogobojnej siostry tak, że ten człowiek stał się jak glina w ręku garncarza. Wkrótce przyszedł do Pana wyłącznie dzięki modlitwom swej
siostry.

Drodzy czytelnicy! Zastanówcie się chwilę i spójrzcie na wasze własne modlitwy. O ile różnych spraw prosicie Boga każdego dnia - dzień w dzień? Zwróćcie uwagę na niektóre cudowne modlitwy w Biblii. Patriarcha Jakub walczył z Bogiem całą noc, wołając do Niego o zmiękczenie serca brata jego Ezawa. Bracia pogodzili się (l Mojż. 32:24-30). Prorok Eliasz prosił, aby się niebo zamknęło i w ciągu trzech i pół roku nie było deszczu (Jak. 5:17). Prorok Elizeusz modlił się nad zmarłym dzieckiem i przywrócił je do życia (2 Król. 4:33-35). Król Joachaz modlił się o wybawienie Izraela od jarzma syryjskiego, a Bóg wysłuchał jego wołanie i dał Izraelowi wybawiciela (2 Król. 13:4-5). Na modlitwę króla Ezychyasza o uwolnienie od armii Sennacheryba przyszła odpowiedź (2 Król. 19, 20). Wreszcie przeczytajcie modlitwę Jozafata (2 Kron. 20, 3-17) oraz inne.

 


Modlitwy Ezdrasza, Nehemiasza, Hioba, Dawida, Jeremiasza, Daniela, ślepego człowieka, łotra na krzyżu, setnika Korneliusza oraz wielu innych świadczą o dokładności i stanowczości w modlitwie. I rzeczywiście, skąd możemy wiedzieć, że na nasze modlitwy nie było odpowiedzi, skoro nie przedstawimy dokładnych i ściśle określonych próśb. D. L. Moody powiedział razu pewnego: „Nasze modlitwy słychać po całym świecie, ale one nie zawierają żadnych próśb; wielu ludzi zdziwiłoby się bardzo, gdyby im powiedziano, że Bóg odpowiedział na ich modlitwy".


„S. Ist." - tłum. M. M.
SP 1/1960

Copyright © 2024 Kościół Chrześcijan Baptystów w Ostrołęce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.