Podstawowe zasady i procedury właściwego zrozumienia tekstu biblijnego

Krzysztof Perłakowski

 1. Podczas studiowania tekstu biblijnego, naszym pierwszym celem powinno być odkrycie zamierzonego przez autora znaczenia. Natomiast ostatecznym celem powinno być zastosowanie poznanych prawd w naszym życiu.

 2. Biblię należy rozumieć dosłownie, literalnie. Normalnie proste rozumienie Biblii ma pierwszeństwo przed jakimś skomplikowanym rozumieniem. Słowa mają takie same znaczenie jak w potocznym języku. (Wyjątkiem są niektóre specyficzne słowa, a także alegorie. przypowieści - to wynika z kontekstu, albo słowa, które dziś mają inne znaczenie np. nadzieja.)

 3. Generalnie każdy fragment ma jedno zamierzone znaczenie. (Wyjątkiem są niektóre proroctwa).

 4. Najlepszym wyjaśnieniem jakiegoś fragmentu jest znalezienie innego fragmentu tego samego autora mówiącego o tej samej sprawie.

 5. Rozumienie każdego szczególnego fragmentu nie może być przeciwne, sprzeczne z całym nauczaniem Biblii.

 6. Nie można budować prawd wiary na trudnych, nie do końca zrozumiałych fragmentach.

 7. Są takie pytania, problemy na które nie mamy zadowalającej albo ostatecznej odpowiedzi. Musimy być gotowi przyznać: Nie wiem, nie rozumiem.

 8. Musimy zawsze pozwolić, by Biblia wyjaśniała samą siebie i osądzała nasze rozumienie Boga, nasze myśli, uczucia, postawy itp. Nasze pragnienia i nasza teologia nie mogą nam dyktować tego w co mamy wierzyć. Nie możemy „zmuszać" Biblię, by mówiła to co chcemy.

 9. Każde dobre zrozumienie tekstu w zasadzie powinno zaczynać się szczegółowym badaniem tekstu (indukcyjne studium).

 10. Swoje wnioski ze studium powinniśmy sprawdzać z opiniami innych wierzących.

 11. Musimy rozumieć Biblię z punktu widzenia postępowego rozwoju objawienia.

 12. Ważne jest poznanie kultury, to znaczy wszystkich sposobów, metod, narzędzi i instytucji, przez które dani ludzie, plemię lub naród opisany w Biblii troszczyli się o swoje życie.

 13. Nasze zrozumienie musi być krytyczne - to znaczy, że musi mieć wiarygodne podstawy. Nie może być wyssane z palca.

 14. Musimy brać pod uwagę historię - co wnoszą do naszego zrozumienia fragmentu wydarzenia z ówczesnej historii. A także - jak rozumieli to ludzieżyjący wtedy.

 15. Zawsze musimy jasno rozróżnić między zrozumieniem (interpretacją), a zastosowaniem.

 16. Myśli są wyrażone w seriach powiązanych idei. Znaczenie jakiegokolwiek powiedzenia jest prawie zawsze narzucone przez to, co poprzedza i to co następuje (kontekst). Mamy tu do czynienia z tłem rozdziału, tłem księgi i całej Biblii.

 17. Właściwe zrozumienie wymaga nieraz studium wybranych słów. Musimy odkryć w jakim znaczeniu autor używa słowa i poznać jego sposób myślenia.

 18. Nasze zrozumienie musi być zgodne z gramatyką tekstu.

 19. Usiłując dobrze zrozumieć przekaz biblijny musimy brać pod uwagę rodzaj literacki język obrazowy.

 20. Dobre zrozumienie wymaga najpierw dobrej obserwacji tekstu. Pomocne jest korzystanie z kilku dobrych tłumaczeń Pisma Świętego. (Warto pamiętać, że języki oryginalne - hebrajski i grecki mają pierwszeństwo ).

 21. Najpierw należy uchwycić obraz całości (rozdziału, księgi, Biblii), a szczegóły interpretować w harmonii z tym obrazem ogólnym.INFORMACJE DODATKOWE:


 1. Nie potrzebujemy innego niż Biblia autorytetu do jej interpretowania. (Co nie znaczy, że nie powinniśmy porównywać naszych interpretacji z rozumieniem innych chrześcijan - w rozmowie lub czytając komentarze itp.)

 2. Biblia jest księgą wyjątkową, ponieważ: charakteryzuje się podwójnym autorstwem - ludzkim i Bożym. Jest ona zawsze prawdziwa, w każdym słowie nieomylna. Każda z ksiąg Biblii jest samodzielnym utworem ale jednocześnie wszystkie księgi Biblii razem stanowią również jeden utwór.

 3. Studiując Biblię powinniśmy mieć pokorne nastawienie i prosić Boga o właściwe zrozumienie. Wtedy poznanie Prawdy nie będzie dla nas tylko zdobywaniem wiedzy, ale spotkaniem z Bogiem. A On przez swoje Słowo będzie zmieniał nasze życie.


Krzysztof Perłakowski

Copyright © 2024 Kościół Chrześcijan Baptystów w Ostrołęce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.