Baptyści

Wyznanie Wiary

Słowo wstępne

Odpowiadając na liczne prośby Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP przekazuje do rąk członków naszej wspólnoty kościelnej i innych zainteresowanych osób uwspółcześnioną językowo wersję polskiego baptystycznego wyznania wiary z roku 1930. Jest ono świadectwem przywiązania naszych poprzedników w wierze do prawd Nowego Testamentu, a zarazem prawowiernej spuścizny całego chrześcijaństwa. Ufamy, że będzie ono nadal pożyteczne dla członków zborów baptystycznych i innych chrześcijan.

 

Różnice?

Poniżej zamieszczam podstawową, moim zdaniem, różnicę między katolikami, a baptystami czy ogólnie ewangelikałami.

Zauważana przeze mnie zasadnicza różnica między wspomnianymi wyznawcami dotyczy sprawy "pośrednictwa". Pośrednikiem u katolików jest ksiądz czy też inna osoba "duchowna". Osoba ta "wie" w co należy wierzyć i jak należy wierzyć i tę wiedzę przekazuje "wiernym" , "parafianom". Dlatego też katolik (mowa jest o ludziach czynnie uczestniczących w życiu kościoła) jest w pozycji wobec księdza jak dziecko wobec rodzica - ma się słuchać i to ksiądz w pewnym sensie odpowiada za zbawienie, etykę itd. Stąd też katolicy raczej mało czytają Pismo Święte, a jeśli już to pod pewnym "nadzorem" - jako "pokutę"(!), przekłady z odpowiednimi przypisami, które wykluczą "błąd" itd.

 

Historia baptyzmu i zasady wiary

Przeciętny mieszkaniec naszego kraju posiada bardzo ogólną wiedzę na temat istniejących w Polsce nierzymskokatolickich wyznań chrześcijańskich. Jeszcze mniejszą ilością wiadomości dysponuje odnośnie polskich Kościołów protestanckich, do których zalicza się także - prezentowany niniejszym - Kościół Chrześcijan Baptystów, zwany także Kościołem baptystycznym. Gdyby chciał wzbogacić swą wiedzę w tym zakresie, sięgając do ogólnodostępnych słowników i leksykonów, natrafiłby na bardzo zdawkowe wiadomości. A przecież ogólnikowa informacja na ten temat musi rodzić niedosyt, bowiem baptyści są uznawani za jedno z największych, jeśli nie największe, wyznanie protestanckie w świecie, liczące około 100 milionów wiernych, w tym ponad 40 milionów dorosłych członków. Jest ono obecne na wszystkich kontynentach, odgrywa ważną rolę nie tylko w życiu religijnym naszego globu, lecz także w wydarzeniach o charakterze publicznym: społecznym, politycznym i kulturalnym. Wśród osób tej konfesji znaleźć można przywódców wielu państw (w tym także czołowych, jak USA czy Wielka Brytania), wybitnych naukowców (m.in. laureatów nagrody Nobla), działaczy filantropijnych bądź reformatorów życia społecznego. A zatem, wiedza na temat Kościoła baptystycznego wydaje się być istotnym elementem wiedzy o ważnym zjawisku społecznym, a zarazem wiedzy o współczesności w ogóle.Z powyższego względu powstał zamysł opublikowania niniejszego popularnego opracowania, które nieco szerzej niż pozostałe dostępne źródła, przedstawia w wielkim skrócie historię, teologię, organizację i zasadnicze formy działalności baptystycznej rodziny wyznaniowej, i to zarówno w wymiarze globalnym, jak i krajowym. Nade wszystko zaś podkreślić ma istotę wiary i działalności chrześcijan wyznania baptystycznego, którzy przez blisko 400 lat swojej historii dokładali starań, aby Jezus Chrystus znany był każdemu człowiekowi jako osobisty Pan i Zbawca.


 

Baptyści - kim jesteśmy

Mówiąc po prostu - jesteśmy ludźmi, którzy uwierzyli, że Bóg ma nam do zaoferowania coś, czego nie można zastąpić niczym innym. Życie pełne poczucia bezpieczeństwa, radości i akceptacji oraz świadomości, że zmierza ono do sensownego końca, który tak naprawdę jest dopiero początkiem tego, co Bóg przygotował dla tych, których kocha. Nie, nie czujemy się przez to wybrańcami, lepszymi od pozostałych ludzi. Bóg dał nam to wszystko, nie dlatego, że byliśmy lepsi niż pozostali ludzie, ale po to, abyśmy stawali się lepsi. A to znaczy, że każdy człowiek może doświadczyć w swoim życiu tego samego. Dlatego nazywamy to Dobrą Nowiną (Ewangelią).

 
Copyright © 2024 Kościół Chrześcijan Baptystów w Ostrołęce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.