Uczenie się z własnych błędów

poniedziałek, 15 czerwca 2015 23:53

Więcej ludzi uczyło by się z własnych błędów, gdyby nie byli tak zajęci zaprzeczaniem im.

~Harold J. Smith~