Jak rozbijać kościół (zachowując pozory pobożności)?

wtorek, 09 września 2014 00:10

Źródło: Świat po protestancku