Pismo Święte całkowicie prawdziwe

niedziela, 25 kwietnia 2004 11:20

Winkie Pratney

Biblia nie jest podobna do żadnej innej księgi, którą napisano. Jej roszczenia są także odmienne - to nie jest ludzka księga! Nie zmieni ona jednak twojego życia, jeśli nie będziesz oddany prawdzie - będzie jak wiele innych słów w morzu słów.


Bóg nazwał swoje Słowo żywym. Nie wolno ci bawić się nim, gdyż jest zbyt mocne!

Wiele wschodnich kultów posługuje się Pismem. Jest tak dlatego, że księga ta jest mocna - nie możesz jej zlekceważyć. Jeśli nie będziesz z niej korzystał, nie zdobędziesz serc ludzkich. Bóg tchnął życie w swoje Słowo, a wszystkie wschodnie kulty korzystają z tego, kradnąc urywki z niego i posługując się nimi. Wykorzystują zawartą w nim prawdę, aby usprawiedliwić kłamstwa, które głoszą. Skoro te wyjęte z kontekstu fragmenty są na tyle silne, by porwać za sobą ludzkie serca, jaką moc ma całe Słowo wykorzystywane pod natchnieniem Ducha Świętego!


LISTY UWIERZYTELNIAJĄCE

Jakie są więc listy uwierzytelniające tej księgi?

Mógłbym ci powiedzieć: "Właśnie skończyłem książkę, która jest Słowem Bożym. Jest tak wielka, że napisanie jej zajęło mi cały rok". A ty zawsze miałbyś prawo powiedzieć: "Udowodnij to". Jest 30 lub 40 ksiąg różnych religii świata, z których każda podaje się za najwyższe objawienie. Jezus powiedział: "Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą" ( Mat. 24, 35 ). Jak myślisz, jak ważna jest ziemia? Jezus powiedział: "Niebo i ziemia przeminą..."

Biblia nie próbuje bronić swojego natchnienia. Nie znajdziesz w niej żadnego wersetu mówiącego: "Ta księga jest rzeczywiście prawdziwa, więc lepiej uwierz w nią". Ale interesująca sprawa - Księga Rodzaju zaczyna się od słów: "Bóg powiedział", 9 razy w pierwszym rozdziale. Zwrot "tak mówi Pan" pojawia się 23 razy w ostatniej księdze Starego Testamentu - proroctwie Malachiasza. "Pan przemówił" pojawia się 560 razy w pierwszych 5 księgach Biblii. Izajasz twierdzi co najmniej 40 razy, że jego wiadomości pochodzą dokładnie od Pana; Ezechiel 60, a Jeremiasz 100 razy. "Pan przemówił" pojawia się w Starym Testamencie co najmniej 3800 razy. Pan Jezus powołał się na co najmniej 24 różne księgi Starego Testamentu - to prawda - On dokładnie je zacytował.

To są fakty, które będą miały znaczenie dla osoby z otwartym sercem, co nie znaczy, że musisz odrzucić swój umysł, by w nie uwierzyć. Lecz nie chcesz uwierzyć, to nic cię nie przekona. 250 lat temu Voltaire trzymał w swych rękach kopię Biblii i powiedział: "W ciągu 100 lat ta księga będzie zapomniana i wyeliminowana". Jakie to zabawne, że 100 lat później, dokładnie co do dnia, jego dom został zajęty przez Główny Zarząd Genewskiego Towarzystwa Biblijnego, które rozpowszechniało w nim Biblie! Bóg ma nieprawdopodobne poczucie humoru!

Powiedzmy, że macie napisać książkę i macie to zrobić w następujący sposób: Na początek wybrać 40 różnych pisarzy, zupełnie odmiennych - kilku z wyższym wykształceniem, nawet doktorów, potem kilku rolników (trzeba pojechać, wyciągnąć faceta ze stodoły mówiąc mu: "Chciałbym byś mi pomógł napisać książkę"), następnie jakiegoś rybaka ( trzeba udać się na wybrzeże i powiedzieć do kilku gości z San Francisco: "Hej! Słuchajcie, pomóżcie nam napisać książkę". Oni odpowiedzą: "Dobrze... pomożemy wam"). Potem każecie im pisać o następujących sprawach: problemach religijnych, poezji, etyce, nauce, filozofii, stworzeniu wszechświata i jego celu (dodając w kilku słowach, jaki ich zdaniem wszystko to będzie miało kres). Zbieracie to wszystko i potem... ach, musicie jeszcze oddzielić tych ludzi od siebie, by nie mogli się ze sobą porozumiewać przez telefon ani telegraf; możliwy jest tylko przekaz ustny podawany w ciągu wielu lat. Ach, właśnie, lata! Będziecie zbierali wszystkie te materiały przez ok. 1500 lat i umieścicie je w jednej księdze. Co byście otrzymali? Proponuję, abyście wzięli podręcznik do biologii sprzed 60 lat i porównali go z aktualnym. To tylko 60 lat! Wiesz, co mógłbyś otrzymać? Najbardziej poplątany rozgardiasz, jaki kiedykolwiek w swym życiu widziałeś - z ludźmi całkowicie zaprzeczającymi sobie wzajemnie. Ale tak nie jest w przypadku Biblii. Im dłużej ją